beskrajan


beskrajan
endless, interminable
* * *
• endless
• boundless
• unlimited
• vast
• unrestricted
• unending
• interminable
• infinite
• limitless
• illimitable
• immense
• immence

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • beskrajan — bȅskrājan prid. <odr. jnī> DEFINICIJA 1. a. usp. beskonačan [beskrajni niz (čega)] b. vrlo velik, ogroman, nesaglediv 2. bezbrojan, mnogobrojan SINTAGMA beskrajni zavrtanj tehn. posebna vrsta zupčanika u obliku vijka; pužni vijak, puž… …   Hrvatski jezični portal

 • bȅskonačan — bȅskonač|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji nema konca, kraja s obzirom na broj, prostor, vrijeme ili veličinu; beskrajan, opr. konačan 2. {{001f}}pren. koji je pretjerano dugačak; [∼an red; ∼ne povorke ljudi]; velik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bȅzgraničan — bȅzgranič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji je tako velik kao da nema granica, o čijim se granicama ne može govoriti; beskrajan, beskonačan, neizmjeran 2. {{001f}}koji je pretjerano velik [∼na ljubav] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kȁos — m 1. {{001f}}mit. beskrajan prostor u kojem se bez reda nalaze elementi od kojih postaje svijet 2. {{001f}}fil. pov. bezlična pratvar kojoj je duh dao oblik (Platon, Anaksagora) 3. {{001f}}pren. velika zbrka, metež, nered ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nȅizmjēran — prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se ne može izmjeriti; beskrajan, beskonačan 2. {{001f}}ekspr. vrlo velik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nȅpreglēdan — prid. 〈odr. dnī, komp. nepreglèdnijī〉 1. {{001f}}koji se ne može obuhvatiti pogledom; ogroman, beskrajan 2. {{001f}}koji nema preglednosti, loše uređen i nejasan (tekst, plan itd.) ∆ {{001f}}∼ zavoj prom. zavoj u kojem vozač ne može vidjeti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • pȗst — pȗst1 prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je bez ljudi [∼a ulica] 2. {{001f}}koji je nenaseljen, neobrađivan, poharan, opljačkan itd. [∼ kraj] 3. {{001f}}koji je bez potrebnog dodatka začina ili šećera; prazan, nezačinjen [∼a juha; ∼ čaj] 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • pust — pȗst2 prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je bez ljudi [pusta ulica] 2. koji je nenaseljen, neobrađivan, poharan, opljačkan itd. [pust kraj] 3. koji je bez potrebnog dodatka začina ili šećera; prazan, nezačinjen [pusta juha; pust čaj] 4. pren …   Hrvatski jezični portal

 • bezgraničan — bȅzgraničan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji je tako velik kao da nema granica, o čijim se granicama ne može govoriti; beskonačan, beskrajan, neizmjeran 2. koji je pretjerano velik [bezgranična ljubav] ETIMOLOGIJA bez + v. granica …   Hrvatski jezični portal

 • bezmjeran — bèzmjēran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA koji je neizmjeran, koji je neizmjerljiv; beskrajan, bezgraničan ETIMOLOGIJA bez + v. mjera …   Hrvatski jezični portal

 • nepregledan — nȅpreglēdan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji se ne može obuhvatiti pogledom; beskrajan, ogroman 2. <komp. nepreglèdnijī> koji nema preglednosti, loše uređen i nejasan (tekst, plan itd.) SINTAGMA nepregledan zavoj zavoj u kojem… …   Hrvatski jezični portal